DiPocket działa pod nadzorem Brytyjskiej Financial Conduct Authority (FCA) gdzie regularnie raportujemy nasze aktywności. Jako organ nadzorowany przez FCA musimy przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji prawa finansowego i praw ochrony konsumentów. Posiadając najwyższy status członka organizacji Mastercard® Principal Member, podlegamy również regulaminowi postępowania Mastercard® oraz innym powszechnym przepisom operacyjnym

Jako autoryzowna instytucja finansowa, DiPocket ma obowiązek przechowywać fundusze naszych klientów na indywidualnych segregowancyh kontach bankowych. Fundusze przechowujemy w stabilnych europejskich bankach i nie reinwestujemy ich, co oznacza, że fundusze naszych klientów są chronione w przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do DiPocket

Nasze systemy zbudowane są według restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa oraz według sprawdzonych i najlepszych praktyk, w tym najbardziej zaawansowanej technologii szyfrowania danych — w celu ich ochrony od momentu zainicjowania pojedynczej operacji do momentu transferu danych do naszych serwerów. Nasze centra informacji są rozproszone geograficznie i nadzorowane 24/7. Dodatkowo regularnie przechodzimy zewnętrzne skanowanie zabezpieczeń i testy penetracyjne. Nigdy nie przechowujemy szczegółów kart płatniczych i ich użytkowników

Nasi pracownicy są przeszkoleni w rozpoznawaniu socjotechnicznych metod, w przypadkach gdyby ktoś chciał uzyskać dostęp do konta jednego z użytkowników DiPocket lub pozyskać inne informacje. Aby zapobiegać oszustwom finansowym i podszywaniu się, szeroko wykorzystujemy technologię, między innymi funkcję rozpoznawania twarzy i monitorowania geolokalizacji